Chesswarrior

chesswarrior

|Chesswarrior|
Hobby & Game

วัตถุประสงค์ : 1.แสดงข้อมูลกิจการ 2.แสดงสินค้า 3.ให้ข้อมูลการเล่น 4.ติดต่อกับลูกค้า
แนวคิดการออกแบบ : 1.เรียบง่าย 2.สะอาด 3.แสดงผลบนอุปกรณ์ได้หลากหลาย
การพัฒนาระบบ : 1.HTML 2.JavaScript 3.PHP

Comments

comments

Powered by Facebook Comments